Pas čuvar

Prva u serijalu vežbi za trudnice –  pas čvar  (watch dog balance).

  1. Počnite u položaju ‘na sve četiri’ sa šakama ispod ramena i kolenima ispod kukova.
  2. Pri izdisaju, angažujte transverzne trbušnjake tako što ćete povući stomak ka kičmi. Izdužite levu nogu ravno nazad i desnu ruku pravo napred u visini leđa održavajući neutralno ravnanje u ostatku telu.
  3. Zadržite i balansirajte tokom jednog udaha.
  4. Izdahom pomerite nogu i ruku u suprotnim smerovima, i dalje održavajući neutralno potavnanje bez pomeranja kičme ili karlice.
  5. Izdahom vratite u centar.
  6. Ponovite 8-10 puta pa promenite stranu.

Ako Vam je prenaporno da održavate kontrakciju transverznih trbušnih mišića, jednostavno držite balans.

Može se raditi i lakša modifikacija samo sa podizanjem noge.